*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekopral z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szumana 2, w celu korzystania z prowadzonej przez Ekopral usługi „Newsletter Ekopral”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Ekopral”.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ekopral za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).